Slider

Student

Student

In Roemenië vindt slechts een zeer kleine groep studenten na hun studie een baan in het vakgebied waarvoor zij gestudeerd hebben. Onze studenten zijn daardoor erg gemotiveerd omdat ons programma hen de kans biedt op een baan binnen hun vakgebied met meer toekomst perspectief dan in Roemenië.

De studenten in ons opleidingsprogramma volgen een programma van 6 uur per dag, 5 dagen per week en per jaar 3 weken vakantie. De theoretische kennis van Roemeense studenten is van hoog niveau en het programma is zeer intensief in vergelijking met het Nederlandse onderwijs. Het praktische niveau is echter van een lager niveau dan wij gewend zijn in Nederland. Praktijkstages zijn niet gebruikelijk in de technische programmas. Naast onze opleiding volgen zij de lessen in de universiteit voor hun regulier programma en werken zij aan hun afstudeerproject. Sommigen hebben daarnaast nog een bijbaantje. Aanpoten dus en alleen de echt gemotiveerde studenten bereiken de eindstreep. Al onze studenten beheersen de Engelse taal in woord en geschrift. Een deel van hen spreekt tevens Frans. De meeste universiteiten in Roemenië bieden namelijk de mogelijkheid om ook in het Frans af te studeren. In onze locatie in Iasi, vlak bij Moldavië, spreken sommige studenten Russisch. Voor een aantal klanten, werkzaam in de olie & gas wereld, bleek dit een aangename aanvulling.

Onze stelling is dat als je naar Nederland emigreert en wil integreren, je ook de Nederlandse taal moet beheersen. In ieder geval volgen al onze mensen, zodra ze in Nederland arriveren, Nederlandse lessen in de avonduren. Afhankelijk van de eisen en wensen van onze klanten is het ook mogelijk om vooraf of bij de start van de job een intensieve cursus Nederlands te volgen bij een hiervoor gesprecialiseerd instituut, waarbij de medewerker gedurende 1 of 2 weken "opgesloten wordt" en individuele lessen volgt. De ervaring leert dat men daarna bijna alles verstaat en zich verstaanbaar kan maken. Je leert Nederlands pas echt als je dagelijks de taal spreekt zowel op het werk als in de prive-situatie. Helaas zijn deze intensieve trainingen kostbaar en worden alleen gegeven indien de klant (mee) financiert.

Roemenen zijn van oorsprong individueel georiënteerd. Door de drang hun persoonlijke taakstelling goed in te vullen, zijn projectdoelstellingen soms ondergeschikt. Binnen ons programma wordt daarom erg veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Enerzijds wordt dit gerealiseerd door specifieke trainingen en anderzijds door hen projectonderwijs te geven binnen het programma zodat zij leren dat het projectresultaat boven hun eigen taakstelling gaat. Tijdens de opleiding vindt er elke drie maanden een evaluatiegesprek met ons plaats waarbij de vorderingen worden besproken op zowel de technische- en persoonlijkheidsontwikkeling. Tevens stellen we weer meetbare doelstellingen vast voor de nieuwe periode. Daarbij is het voor ons belangrijk de mensen te leren kennen om uiteindelijk de beste fit te kunnen maken bij onze klanten.

Door de studenten lessen te geven over verschillende culturen, de regels en gewoontes in Nederland en door de stages die zij lopen in Nederland, worden onze studenten voorbereid op het wonen en werken in Nederland en overige landen in West-Europa. Daarnaast worden zij in Nederland intensief door ons begeleid en gestimuleerd om te integreren in de Nederlandse samenleving.

Onze Roemeense studenten zijn ambiteus, zeer loyaal en hebben een arbeidsmoraal uit de vijftiger jaren. Zowel op technisch als persoonlijk vlak zijn zij beslist een aanwinst voor uw organisatie.

Slider