Skilltech

(NEW PHONE NUMBER 0031.487.507.436)

SkillTech specialiseert zich sinds 2006 in het opleiden van universitair geschoolde Roemenen op elektrotechnisch gebied. Het doel is structureel invulling te geven aan de grote tekorten op de technische arbeidsmarkt in West-Europa.

SkillTech profileert zich als partner om samen met u de moeilijk vervulbare vacatures in te vullen. Bekend is dat de theoretische opleidingen in de Oostbloklanden op hoog niveau staan. Door gebrek aan moderne gereedschappen en materialen is de praktische opleiding echter op een laag niveau. SkillTech heeft een programma ontwikkeld van 1 jaar in aanvulling op de universitaire opleiding waarin vooral de praktijkcomponent uitgebreid aan de orde komt. Tevens worden de kandidaten voorbereid op de westerse arbeidsmarkt, cultuur en gewoontes. 

Uniek is dat u uw specifieke opleidingswensen en eisen in een vroeg stadium in kunt brengen, zodat u hoger opgeleiden op maat in uw organisatie kunt laten instromen. De kans van slagen is erg groot omdat u gedurende de opleiding kandidaten voor meerdere weken stage(s) kunt laat lopen binnen uw organisatie. U weet dus wie u krijgt. Het is zelfs mogelijk bij de werving aanwezig te zijn. Gezien de grote ervaring die wij hebben op technisch- en wervingsgebied (meer dan 30 jaar), de hoge motivatie van de kandidaten en uw inbreng, is succes verzekerd.